Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

 

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jiří Jurčo IČ 71091335 se sídlem K Vrbě 786, Praha 10, 103 00 (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa:K Vrbě 786, Praha 10, 103 00
email:info@bluecomp.cz
telefon:+420 737 500 211
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
Poskytování služeb nebo Vaší objednávky, plnění smlouvy
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
(jméno, příjmení, adresa, sídlo, e-mail, telefon, IČO, DIČ)
• Vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověl zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
• Marketing – zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li
mým zákazníkem, činím tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás moje novinky zajímají, a to po dobu 10 let od poslední objednání služeb nebo dodání zboží. Pokud nejste mým zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
• Pokročilý marketing na základě souhlasu
Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing, a to po dobu 5 let, od udělení
souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoliv odvolat prostřednictvím mým kontaktních údajů.

Doba uchovávání údajů
Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu). Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
• Příjemci osobních údajů jsou osoby
podílející se na dodání služeb / zboží / realizaci plateb na základě smlouvy, účetní, zajišťující marketingové služby.
• Správce nemá v úmyslu poskytnuté osobní údaje předávat žádné třetí osobě.
Výjimku představují poskytovatel webhostingu Forpsi a.s., Volny, Seznam, Google, Microsoft, Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době prodávající nevyužívá.
• Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé
mailingových služeb / cloudových služeb

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některé z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: info@bluecomp.cz nebo na tel. Čísle +420 737 500 211.

Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:
• právo svůj souhlas kdykoli odvolat
• právo osobní údaje opravit či doplnit
• právo požadovat omezení zpracování
• právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech
• právo požadovat přenesení údajů
• právo na přístup k osobním údajům
• právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech
• právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech
• další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Podmínky zabezpečení osobních údajů
• Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
• Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
• Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů.