Vypnout restart po aktualizacích

Vypnutí automatického restartu po aktualizacích Windows 10 Update

Tímto příkazem zamezíte automatickému restartu windows 10 po aktualizacích. Aktualizace se nainstalujou, ale nedojde restaru windows 10.

Příkaz vložte přes powershell

# Disable Windows Update automatic restart
Set-ItemProperty -Path „HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\WindowsUpdate\UX\Settings“ -Name „UxOption“ -Type DWord -Value 1